Chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin không cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang web đã xem.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, tùy chỉnh trang web và cung cấp thông tin liên quan.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ trực tiếp với bạn thông qua email, điện thoại hoặc tin nhắn để cung cấp thông tin quan trọng, cập nhật và tin tức liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

  • Quảng cáo: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp quảng cáo liên quan và thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới của chúng tôi.
  • Bảo mật: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

  • Dịch vụ bên thứ ba: Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn, như phân tích dữ liệu hoặc cung cấp dịch vụ đám mây. Những bên thứ ba này được yêu cầu tuân thủ các quy định bảo mật và không được phép sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
  • Lợi ích công khai: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc phù hợp để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, hoặc bảo vệ an ninh và an toàn của người dùng.