Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng trang web hb88casinovietnam.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Tất cả các nội dung trên trang web hb88casinovietnam.top được cung cấp như trong tình trạng hiện có và không có bất kỳ bảo đảm nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính sẵn có. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc sử dụng email chi tiết bên dưới

Thông tin cá nhân

Sử dụng trang web hb88casinovietnam.top, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập, sử dụng, và lưu trữ bởi chúng tôi như được miêu tả trong Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các bên thứ ba có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm liên quan đến trang web này.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và sử dụng một cách phù hợp với pháp luật hiện hành và Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ, bán hoặc cho thuê cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền liên quan đến nội dung trên trang web hb88casinovietnam.top thuộc về chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc đối tác.

  • Tất cả các tên, logo và thương hiệu khác hiển thị trên trang web là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba tương ứng. Sử dụng tên, logo và thương hiệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc đối tác có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phạm vi sử dụng

Bạn có quyền truy cập, duyệt và sử dụng trang web hb88casinovietnam.top chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này để thực hiện bất kỳ hoạt động pháp lý hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.

  • Khi sử dụng trang web, bạn không được:
  • Phá hoại, làm ngắt quãng hoặc gây rối đến hệ thống, máy chủ hoặc mạng liên kết của chúng tôi.
  • Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây quấy rối, phiền toái hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người dùng khác.
  • Tiếp cận trái phép, thu thập trái phép hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác.